Guest

Sign In  |  Sign Up
33 jobs.

(Vietnam) Web Designer

District 7, Ho Chi Minh SGD 11500000 - SGD 25300000

● Build responsive and interactive websites, working closely with our developers. Beautiful designs with slick animation, unique layouts, stunning transitions.● Follow best practices and design s...

(Vietnam) SEO Team Leader

Tòa Nhà Kim S?n, 18 Phan Thành Tài, Bình Thu?n, H?i Châu, ?à N?ng SGD 25000000 - SGD 60000000

- Được làm Team leader, quản lý, quyết định các công việc, nhân sự liênquan đến SEO- Được Lên kế hoạch chiến lược, KPI và triển khai thực hiện cho c...

(Vietnam) Social Media & Branding Executive

Tòa Nhà Kim S?n, 18 Phan Thành Tài, Bình Thu?n, H?i Châu, ?à N?ng SGD 25000000 - SGD 60000000

- Được tham giao Phân tích các đối tượng khách hàng, đối thủ lớnhơn, và nghiên cứu đề xuất chiến lược vượt trội- Được Lên kế hoạch phát triể...

(Vietnam) Senior Digital Marketing Executive

Tòa Nhà Kim S?n, 18 Phan Thành Tài, Bình Thu?n, H?i Châu, ?à N?ng SGD 25000000 - SGD 60000000

- Được tham giao phân tích các đối tượng khách hàng, đối thủ lớnhơn, và nghiên cứu đề xuất chiến lược vượt trội- Được lên kế hoạch phát triể...

(Vietnam) Java Developer

Hà N?i SGD 25000000 - SGD 32000000

- Tham gia phát triển chức năng cho hệ thống ví điện tử, phát triển các tính năng tiện ích chongười dùng và kết nối với Ngân hàng;-...

(Vietnam) IT Team Lead

Hà N?i SGD 45000000 - SGD 68000000

- Tham gia quá trình phân tích, thiết kế hệ thống và triển khai dự án Ví điện tử;- Lập kế hoạch công việc, định hướng sản phẩm và đề xuất g...

(Vietnam) iOS Developer

Hà N?i SGD 25000000 - SGD 32000000

- Tham gia phát triển ứng dụng Ví điện tử trên nền tảng iOS;- Nghiên cứu các giải pháp công nghệ, đưa ra các ý tưởng cải tiến công việ...

(Vietnam) Product Designer

HCMC SGD 46000000 - SGD 70000000

3-4+ years of hands-on experience as an Interaction Designer/UX Designer/UI Designer/Visual Designer Working knowledge in Sketch, Zeplin, prototyping platform of choice, Adobe Photoshop and Illustr...

(Vietnam) Solution Architect

HCMC

1.Triển khai dự án và yêu cầu phát triển: o Tham gia các dự án đầu tư công nghệ từ giai đoạn nghiên cứu giải pháp, đánh giá v&...

(Vietnam) Senior Java Dev

HCMC

o Work with the project lead, take assignments, and do effort estimation o Participate in designing the framework from scratch o Code, test, and review code of other members o Fix bugs and provide...

Follow us on

Industry News


Changing Roles within Your Company? Here is What to Consider

  Have you ever wanted to try a new job, but not wanting to quit your current company? It is...


What to Do After Receiving Your First Offering Letter

You got an offering letter, finally! Now what?  Either you are a fresh graduate or an employ...


Job Review on SEO Specialist

Running a business in the age of Google is tricky. In the era where people can easily look up anythi...